Khi chưa bật quạt nhìn như bông hoa Tulip, Chùm đèn thời Pháp, Trái táo. Khi quay cánh quạt từ từ bung ra như hoa đang nở