Quạt trần có đèn, bóng Led lớn, Đèn bóng 3 hoặc 5 bóng ...